استخدام جوشکار در کارگاه جوشکاری

1399-09-29

به جوشکار باسابقه 5 ساله ، بدون سوئ پیشنیه و سالم در کارگاه جوشکاری نیازمندیم تماس بگیرید

دورود
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی