استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1399-09-28

به منشی آقا مسلط بر انجام امور اداری و دفتری ، آشنا با مهارت های هفتگانه ICDL و دارای روابط عمومی بالا در شرکت بازرگانی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09192

گزارش آگهی

گزارش آگهی