استخدام کارگر ساده در شرکت بسته بندی مواد غذایی

1399-09-27

به کارگر ساده حداکثر 40 سال، منظم و متعهد و مسئولیت پذیر در شرکت بسته بندی مواد غذایی با حقوق و مزایای مصوب وزارت کار + جای خواب نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09021

گزارش آگهی

گزارش آگهی