استخدام مهندس معمار در شهرک صنعتی 4دانگه

1399-09-26

به مهندس معمار مسلط بر نرم افزارهای کاربردی به ویژه اتوکد با حقوق توافقی و بیمه + مزایای ویژه نیازمندیم داشتن سابقه کار مرتبط الزامی است تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09198

گزارش آگهی

گزارش آگهی