استخدام جوشکار در کارخانه تولیدی درب و پنجره

1399-09-25

به جوشکار ماهر و حرفه ای در کارخانه تولیدی درب و پنجره از ساعت 8 تا 16 با حقوق و مزایای وزارت کار نیازمندیم تماس بگیرید ممنون

بیرجند
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی