استخدام بازاریاب در شرکت تولیدی

1399-09-23

به بازاریاب حرفه ای و مسلط بر پخش مویرگی در شرکت تولیدی نیازمندیم اجباری به حضور در محل کار نیست در صورت حرفه ای بودن تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09136

گزارش آگهی

گزارش آگهی