استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1399-09-23

استخدام منشی خانم مسلط بر ورد و اکسل و اینترنت در شرکت بازرگانی با حقوق و مزایای ویژه ساعت کار از 11 تا 17 آدرس: محدوده دولاب تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09036

گزارش آگهی

گزارش آگهی