استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری

1399-09-21

استخدام مهندس عمران خانم در شرکت پیمانکاری با حق ثابت و بیمه داشتن سابقه کار الزامی نیست ساعت کار از 8 تا 17 در محدوده رسالت ارسال رزومه از طریق واتساپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی