استخدام کارمند در کارخانه تولیدی

1399-09-17

استخدام کارمند خانم مسلط بر کامپیوتر و ورد و اکسل با ظاهر موجه و آراسته در کارخانه تولیدی در منطقه صنعتی کمرد تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی