استخدام برشکار در کارگاه تولیدی

1399-09-14

استخدام فوری برشکار حرفه ای در کارگاه تولیدی با حقوق مصوب وزارت کار و بیمه تماس بگیرید ممنون

ارومیه
اطلاعات تماس

*******09027

گزارش آگهی

گزارش آگهی