استخدام کارمند اداری در دفتر پیشخوان دولت

1399-09-10

به همکار خانم موجه و بدون حاشیه، خوش برخورد و مسلط بر انجام امور با کامپیوتر در دفتر پیشخوان دولت در میدان جانبازان نیازمندیم حقوق توافقی و بیمه / ساعت کار از 9 تا 18 سابقه کار امتیاز محسوب میشود تماس بگیرید

اردبیل
اطلاعات تماس

*******09149

گزارش آگهی

گزارش آگهی