استخدام کارگر ساختمانی در کارگاه ساختمانی

1399-09-08

به کارگر آقا زیر 30 سال ، منظم و کاری و بدون حاشیه در کارگاه ساختمانی نیازمندیم تماس بگیرید

آبادان
اطلاعات تماس

*******09217

گزارش آگهی

گزارش آگهی