استخدام بازاریاب در شرکت پرداخت نوین

1399-09-07

به تعدادی بازاریاب دارای سابقه کار بازاریابی جهت فروش دستگاه های کارتخوان نیازمندیم حقوق مناسب تماس بگیرید

زاهدان
اطلاعات تماس

*******09361

گزارش آگهی

گزارش آگهی