استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1399-09-07

به برنامه نویس آشنا با زبان برنامه نویسی پایتون و زبان انگلیسی نیازمندیم رشته تحصیلی : مدیریت صنایع تماس بگیرید

زاهدان
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی