استخدام مهندس مکانیک در شرکت مهندسی

1399-09-06

استخدام مهندس مکانیک دارای سابقه کار اجرایی و نظارتی در شرکت مهندسی با حقوق توافقی در صورت واجد شرایط بودن با شماره درج شده تماس حاصل فرمایید

یزد
اطلاعات تماس

*******09360

گزارش آگهی

گزارش آگهی