استخدام منشی در مطب پزشکی

1399-09-04

به منشی خانم آشنا با کامپیوتر و فضای مجازی در مطب پزشکی در خ عطار از ساعت 9 تا 20 نیازمندیم تماس بگیرید ممنون

نیشابور
اطلاعات تماس

*******09156

گزارش آگهی

گزارش آگهی