استخدام آشپز حرفه ای

1399-02-24

استخدام آشپز حرفه ای جهت کار در کبابی به همراه جای خواب در صورت تمایل با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید.

تهران
اطلاعات تماس

*******09913

گزارش آگهی

گزارش آگهی