استخدام تراشکار در کارگاه

1399-09-03

به تراشکار با مدرک فنی و حرفه ای و دارای سابقه کار مفید در کارگاه نیازمندیم حقوق وزارت کار تماس بگیرید

نجف آباد
اطلاعات تماس

*******09132

گزارش آگهی

گزارش آگهی