استخدام بازاریاب در شرکت پخش

1399-09-02

به تعدادی بازاریاب جوان مسلط بر بازاریابی مویرگی در شرکت پخش با حقوق مناسب نیازمندیم داشتن گواهینامه رانندگی الزامی است تماس بگیری

نجف آباد
اطلاعات تماس

*******09135

گزارش آگهی

گزارش آگهی