استخدام کارگر ساختمانی

1399-09-02

به کارگر ساختمانی ماهر در گچکاری و نقاشی نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ممنون

نجف آباد
اطلاعات تماس

*******09134

گزارش آگهی

گزارش آگهی