استخدام کارمند در کارخانه صنایع غذایی

1399-09-01

استخدام تعدادی کارمند خانم آشنا با کامپیوتر، مسئولیت پذیر و کاری در کارخانه صنایع غذایی با حقوق ساعتی 7 هزار تومان و نهار به آدرس درج شده مراجعه نمایید

میناب
اطلاعات تماس

*******یک

گزارش آگهی

گزارش آگهی