استخدام جوشکار co2 ماهر

1399-08-29

به تعدادی جوشکار co2 ماهر با حقوق ثابت و مزایای وزارت کار نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09055

گزارش آگهی

گزارش آگهی