استخدام کارگر ساختمانی برای همکاری پروژه ای

1399-08-28

به کارگر ساختمانی باسابقه و حرفه ای برای همکاری پروژه ای با حقوق روزانه نیازمندیم تماس بگیرید

مرند
اطلاعات تماس

*******09398

گزارش آگهی

گزارش آگهی