استخدام جوشکار ماهر

1399-08-28

به جوشکار ماهر در توستان با حقوق و مزایای وزارت کار به صورت تمام وقت نیازمندیم تماس بگیرید

لاهیجان
اطلاعات تماس

*******09031

گزارش آگهی

گزارش آگهی