استخدام کارمند در شرکت بازرگانی

1399-08-27

به تعدادی همکار خانم و آقا با روابط عمومی قوی و مسلط بر کامپیوتر در شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای مصوب وزارت کار نیازمندیم تماس بگیرید

مراغه
اطلاعات تماس

*******09055

گزارش آگهی

گزارش آگهی