استخدام مدیر مالی در کارخانه تولیدی

1399-08-27

استخدام مدیر مالی مسلط بر امور مالی، مالیات و بیمه دارای سابقه کار ارشد در کارخانه تولیدی تماس بگیرید با تشکر

گرگان
اطلاعات تماس

*******09911

گزارش آگهی

گزارش آگهی