استخدام جوشکار در کارگاه جوشکاری

1399-08-26

به تعدادی جوشکار با حقوق و مزایای ویژه در کارگاه جوشکاری نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

کیش
اطلاعات تماس

*******09156

گزارش آگهی

گزارش آگهی