استخدام جوشکار در کارگاه جوشکاری

1399-08-26

به تعدادی جوشکار ماهر در کارگاه جوشکاری با حقوق وزارت کار نیازمندیم پیامک دهید ممنون

کرمانشاه
اطلاعات تماس

*******09181

گزارش آگهی

گزارش آگهی