استخدام مدیر مالی در شرکت پخش

1399-08-26

دعوت به همکاری از مدیر مالی حرفه ای و باسابقه، توانا در زمینه امور مدیریتی ، مالی و حسابداری جهت همکاری با شرکت پخش رزومه خود را با ذکر حقوق درخواستی از طریق واتسپ ارسال نمایید با تشکر از سایت همجاب

کرمانشاه
اطلاعات تماس

*******09928

گزارش آگهی

گزارش آگهی