استخدام کارگر ساده در کارگاه تولیدی

1399-08-25

به کارگر ساده با حقوق و مزایای مناسب و سرویس رفت و برگشت در کارگاه تولیدی نیازمندیم تماس بگیرید

کرج
اطلاعات تماس

*******09124

گزارش آگهی

گزارش آگهی