استخدام منشی در دفتر اداری

1399-08-25

به منشی خانم آراسته و خوش برخورد، مسلط بر نامه نگاری و برنامه های آفیس در دفتر اداری نیازمندیم ساعت کار از 9 تا 16 محل کار: گوهردشت تماس بگیرید

کرج
اطلاعات تماس

*******09108

گزارش آگهی

گزارش آگهی