استخدام جوشکار حرفه ای

1399-08-24

به جوشکار حرفه ای در بیرون شهر بعد از پلیس راه با حقوق مناسب نیازمندیم در صورت تمایل تماس بگیرید

نیشابور
اطلاعات تماس

*******09155

گزارش آگهی

گزارش آگهی