استخدام منشی برای تعمیرگاه خودرو

1399-03-22

به منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و انجام امور دفتری نیازمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی