استخدام برنامه نویس در شرکت ورک ایران

1399-08-22

استخدام برنامه نویس مسلط بر ASP.NET Core 3.1 و React Native در شرکت ورک ایران واقع در 3راه خیام با حقوق و مزایای عالی ارسال رزومه از طریق واتسپ با تشکر

قزوین
اطلاعات تماس

*******09127

گزارش آگهی

گزارش آگهی