استخدام کارمند در سنگفروشی

1399-08-22

به کارمند خانم با روابط عمومی بالا و مسلط بر اکسل در سنگفروشی از ساعت 8 تا 18 با حقوق پایه 1.500 نیازمندیم محل کار: میدان غریبکش تماس بگیرید

قزوین
اطلاعات تماس

*******09130

گزارش آگهی

گزارش آگهی