استخدام مهندس مکانیک در کارگاه صنعتی

1399-08-22

به مهندس مکانیک باسابقه و مجرب با شرایط حقوقی ویژه به صورت تمام وقت نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

قشم
اطلاعات تماس

*******09177

گزارش آگهی

گزارش آگهی