استخدام کارگر ساختمانی

1399-08-22

به تعدادی کارگر ساختمانی با حقوق و مزایای مصوب وزارت کار نیازمندیم تماس بگیرید

طبس
اطلاعات تماس

*******09352

گزارش آگهی

گزارش آگهی