استخدام منشی در کارگاه تولیدی مبلمان

1399-08-21

به منشی خانم مسلط بر امور منشی گری و دفتری نیازمندیم . برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ممنون

شیراز
اطلاعات تماس

*******09179

گزارش آگهی

گزارش آگهی