استخدام کمک حسابدار در شرکت خصوصی

1399-08-21

به کمک حسابدار خانم مسلط بر هلو و اکسل در شرکت خصوصی در محدوده شهریار با حقوق وزارت کار ،بدون بیمه نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی