استخدام جوشکار co2

1399-08-21

استخدام تعدادی جوشکار co2 با حقوق وزارت کار و بیمه آدرس: صالح آباد غربی تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی