استخدام جوشکار در کارگاه میز و صندلی

1399-08-19

به جوشکار باسابقه با حقوق توافقی و بیمه در کارگاه میز و صندلی از ساعت 9 تا 18 در شرق تهران نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی