استخدام مهندس معمار در شرکت توژال

1399-08-19

به مهندس معمار خانم مسلط بر اتوکد در شرکت توژال واقع در چهارراه وکیل از ساعت 8 تا 15 با حقوق مطلوب نیازمندیم در صورت واجد شرایط بودن تماس بگیرید

سنندج
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی