استخدام کارگر ساده در شرکت صنعتی

1399-08-19

به تعدادی کارگر ساده دارای سابقه کار در شرکت صنعتی نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

سمنان
اطلاعات تماس

*******09022

گزارش آگهی

گزارش آگهی