استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-08-18

استخدام منشی خانم با مدرک لیسانس، خوش برخورد و آشنا با ورد در شرکت معتبر با حقوق مناسب تماس بگیرید

سبزوار
اطلاعات تماس

*******09355

گزارش آگهی

گزارش آگهی