استخدام بازاریاب در شرکت پخش مواد غذایی

1399-08-18

دعوت به همکاری از بازاریاب مسلط بر پخش و فروش مویرگی جهت همکاری با شرکت پخش مواد غذایی داشتن سابقه کار الزامی است تماس بگیرید

سبزوار
اطلاعات تماس

*******09366

گزارش آگهی

گزارش آگهی