استخدام کارمند در شرکت معتبر

1399-08-17

به کارمند خانم مسلط بر ورد و اکسل با فن بیان قوی در شرکت معتبر جهت انجام امور دفتری به صورت دورکاری نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

زنجان
اطلاعات تماس

*******09199

گزارش آگهی

گزارش آگهی