استخدام منشی در تاکسی بانوان

1399-08-15

به منشی خانم خوش برخورد و با ظاهری موجه در تاکسی بانوان از ساعت 14 تا 22 با حقوق 400 تومان نیازمندیم. تماس بگیرید

دورود
اطلاعات تماس

*******09022

گزارش آگهی

گزارش آگهی