استخدام منشی برای آموزشگاه

1399-08-15

به منشی خانم خوش برخورد، آراسته، آشنا با ورد و اکسل و دارای سابقه کار مرتبط برای آموزشگاه نیازمندیم در واتساپ پیام دهید

دورود
اطلاعات تماس

*******09216

گزارش آگهی

گزارش آگهی